שיטת נוביצקי
שיטה בינלאומית מצליחה
ללימודי טיפול באמנות
והעצמה אישית
לשאוף ליצור ולכבוש את הפסגה