f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

עקבו אחרינו

Image Alt

קואצ’ינג באמצעות אמנות

  /  קואצ’ינג באמצעות אמנות

בתקופה האחרונה החל להופיע מגמה חדשה במסגרת עולם הקואצ’ינג, מגמה המזוהה עם עולם האומנויות לצד שימוש בטכניקת האימון המסורתית. לימודי קואצ’ינג באמצעות אומנות, הינו סוג חדש של אימון המבוסס על התיאוריה הפסיכותרפית ועל ההבנה כי דרך אומנות ניתן לייצר ערוצי תקשורת שונים הנבדלים לחלוטין מאלו המתקבלים דרך תקשורת מילולית. המטרה של סוג האימון הנ”ל נעוצה בחשיפה ובגילוי של רבדים עמוקים וחבויים מתוך עולמו הפנימי של המטופל, ולאחר מכן מציאת דרכים יצירתיות להתמודד עם קשיים ומצוקות.

אימון על ידי אומנות יכול להיעשות בצורה פרטנית או בקבוצות דרך שימוש בכל מיני טכניקות מעולם האומנות כגון ציור, רישום, איור, מוסיקה, תנועה ועוד. שימוש בטכניקות אלו נועד במטרה להתגבר על המכשולים והמחסומים שמציבה בפנינו השפה ולבסוף על מנת להגיע לכדי מסלול תקשורת משותף ואמיתי בין המאמן למטופל. קואצ’ינג על ידי אומנות נשען על מספר עקרונות מפתח, אליהם נחשפים הסטודנטים במסגרת לימוד שיטת אימון זו. העיקרון הראשון מזוהה עם גישת הכוחות עליה נפרט להלן.

מהו עיקרון גישת הכוחות?

עיקרון גישת הכוחות בא לידי ביטוי בכוח שבו מחזיק כל אחד מהצדדים המעורבים באימון, הן המאמן והן המתאמן. מה שחשוב להבין הוא שכל אחד מהם מחזיק בסוג שונה של כוח ובתפקיד נבדל. חלק הארי בתהליך זה כרוך בהבחנה וזיהוי התפקיד של כל אחד מהכוחות הפועלים בזירה. כך למשל יכולה להעלות ההבנה שהמאמן נדרש להעניק תשובות, ואילו המתאמן נדרש למצוא את משאביו הפנימיים במטרה להגשים את היעדים אותם הציב לעצמו בתחילת האימון. באימון, כל צד אוחז בעוצמה שונה, המיועדת לתרום לאימון.

מה חשיבותו של עיקרון ההקשבה?

קואצ’ינג הינו תהליך שמבוסס בראש ובראשונה על הקשבה. עיקרון ההקשבה הינו בבחינת מיומנות הנדרשת להימצא לא רק ברשותו של המתאמן עם תום האימון וכן לאחריו, אלא גם נדרשת לאפיין את המאמן בעצמו עם תום לימודיו. בתוך עיקרון ההקשבה ניתן למנות סוגים רבים של הקשבה, כמו למשל הקשבה פנימית וחיצונית, אשר מחייבת כוחות רבים לשם השגתה. קואצ’ינג מבוסס בעיקרו על הקשבה טהורה ונקייה נעדרת כל אינטרסים.