f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

עקבו אחרינו

Image Alt

יצירות אומנות

  /  יצירות אומנות

ההבדל בין יצירות אומנות רגילות ליצירות מופת

הרבה יצירות אומנות, מעט יצירות מופת

יש הרבה מאוד אמנים אשר יוצרים יצירות שונות, וישנם גם אומנים שמצליחים ליצור יצירות אשר הופכות למפורסמות ושוות ערך למשך תקופה מסויימת. אך מהי בעצם יצירת מופת? זוהי יצירה אשר נשארת רלוונטית גם זמן רב לאחר שנוצרה. יצירת המופת יכולה לחצות גבולות של תרבויות ואידאולוגיה משתנה, ולהתפס כיצירה נעלה גם עבור אנשים בעלי דפוסי חשיבה שהשתנו עם הדורות.


ניתן דוגמא מעולם הספרות. ישנן מספר יצירות אומנות בתחום אשר עוסקות בערכים אוניברסליים, ויש בהן דמויות איתן כל אחד, בן כל תקופה, יוכל להזדהות. ספרות כזו הפכה לספרות קלאסית, כיוון שערכה אינו יורד עם השנים, ולהפך- הוא רק משתבח. הדמויות ביצירות הספרות הקלאסית יכולות לשמש תבניות, אשר ניתן ‘להלביש’ עליהן גם דמויות מן המציאות של ימינו. יצירת המופת נותנת לקורא הזדמנות להכנס אל תוך הסיפור ולחוות אותו, גם אם הוא אינו בקיא בצורת החיים ובחשיבה שהיו נהוגות בתקופה בה נכתב הסיפור.

לחוות יצירות אומנות ולשכוח את האמן

יצירת אמנות שזכאית לכינוי יצירת מופת היא יצירה שכאשר צופים בה, קוראים אותה או מאזינים אליה, החוויה דומה לחוויה של ביקור בעולם אחר. היצירה ממלאת את התודעה שלנו וגורמת לנו לחוות חוויה המערבת את כל החושים (למרות שעל פניו, מתקשרת היצירה עם חוש אחד או שניים בלבד בכל פעם). זוהי חוויה אותנטית שקשה לתארה במילים.


כאשר אנחנו נתקלים ביצירת מופת, אנו שוכחים את הזמן, את המקום ואפילו את האומן שיצר את היצירה. ייתכן שנקדיש מעט מחשבה לאופן בו נוצרה היצירה, אך עיקר מחשבתנו תהיה נתונה ליצירה עצמה ולמה שהיא גורמת לנו להרגיש.
הרושם הרב שעושות יצירות המופת נובע מיופי אוניברסלי ואובייקטיבי, שאינו תלוי בדבר. לפיכך, מכשיר חשמלי- יפה ככל שיהיה- לעולם לא יוכל להיות מוגדר כיצירת מופת, בשל העובדה שמטרתו העיקרית היא לא להיות יפה ומרשים אלא לשרת אותנו בצורה מסויימת.

האומנות היא נצחית

יצירות המופת נותנות לנו הזדמנות לחוות את העבר. הניתוק מן ההווה, המתאפשר בעקבות האומנות, מאפשר לנו להכנס אל תוך תקופות אחרות ולהזדהות, ולו לכמה רגעים, עם הערכים של תקופות אלו. כאשר אנו מתבוננים, לדוגמא, בפסל מימי יוון ורומי- יצירות מופת שנותרו פופולריות לאורך אלפי שנים- אנו יכולים להרגיש את הערכים האוניברסליים שמשדר הפסל, איתם אנו יכולים להזדהות גם היום.


בני האדם כולם בני תמותה, וזמנם על פני האדמה קצוב. אך זהו אינו הדין לגבי האומנות. האומנות יכולה להיות נצחית, ולהוות תיעוד אותנטי ורגשי של תקופות שונות בהסטוריה האנושית. בכוחה של האומנות לחבר בין אנשים שאינם עוד לבין אנשים החיים בהווה, והאמנות תהיה קיימת כל עוד יהיו בני אדם שירצו להעביר הלאה את תחושותיהם ואת המורשת שלהם.